Referenser


Ragnsells i länna - Styrning av öppna sprinkler via brandlarmoch fjärrkontroll.

OM Börsen Värtan -Gassläckanläggning med samplande detektering
OM Börsen Värtan - sprinklerlarmer till fellarmstablå

Holliday club Åre - Sprinkler och Sprinklerlarm

Hilton hotell Slussen - Sprinklerlarm med slavtablå

Pfizer Sollentuna - preactionsystem

Heron city – Sprinklerlarm

Danske Bank – samplande brandlarm( Firetracer)

NK- Sprinklerlarm